Lịch âm dương tháng 9 năm 2030

Lịch tháng 9 năm 2030

Lịch âm dương tháng 9 năm 2030

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2030

Ngày Hoàng Đạo Ngày Hắc Đạo

Sự kiện trong tháng 9/2030

Thứ 7
2
9/2023
Sự kiện đã diễn ra 14 ngày trước

Ngày Quốc khánh

Âm lịch: 18/7/2023
Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

    Ngày hoàng đạo trong tháng 9 năm 2030

    Những ngày hắc đạo trong tháng 9 năm 2030

    Lịch âm dương các tháng năm 2030

    Giới thiệu lịch âm dương tháng 9 năm 2030

    Chia sẻ