Xem tuổi hợp làm ăn kinh doanh buôn bán

Tra cứu Xem tuổi hợp làm ăn kinh doanh buôn bán là chức năng xem tuổi được Lịch Âm Dương phát triển mang đến trải nghiệm hữu ích giúp bạn đọc biết được bạn hợp làm ăn kinh doanh buôn bán với các tuổi nào và hợp ở phương diện nào.

Tuổi hợp làm ăn

Xem tuổi làm ăn

Xem tuổi hợp kinh doanh

Xem tuổi hợp làm ăn buôn bán

Xem tuổi hợp tác kinh doanh buôn bán

Nhập năm sinh và năm xem ÂM LỊCH để tra cứu xem tuổi hợp làm ăn kinh doanh buôn bán được chính xác!

Bình giải tuổi Canh Thân Nữ mạng có hợp làm ăn với tuổi Canh Thân Nữ mạng không?

Dưới đây là chi tiết tuổi Canh Thân Nữ mạng có hợp làm ăn với tuổi Canh Thân Nữ mạng không dựa theo bản mệnh, thiên can, địa chi, cung mệnh và niên mệnh.


Canh Thân Nữ mạng có hợp làm ăn với tuổi Canh Thân Nữ mạng không

Canh Thân Nữ mạng kết hợp làm ăn với tuổi Canh Thân Nữ mạng sẽ có điểm hợp và xung khắc nhau về Bản mệnh, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh, Niên mệnh


1. Mệnh hai người (Mộc - Mộc): Bình Hòa (1 điểm)

2. Thiên can hai người (Canh - Canh): Bình Hòa (1 điểm)

3. Địa chi hai người (Thân - Thân): Bình Hòa (1 điểm)

4. Cung mệnh hai người ( - ): (0 điểm)

5. Niên mệnh hai người ( - ): (0 điểm)


Kết luận: Gia chủ Canh Thân Nữ mạng đạt được 3/10 phần hợp làm ăn với tuổi Canh Thân Nữ mạng.

Luận giải chi tiết tuổi hợp làm ăn hai bạn bởi Tư Vi Số Mệnh:

Trong 5 tiêu chí trên thì có 2 tiêu chí quan trọng nhất (Mệnh, Tuổi là Địa Chi) còn 3 tiêu chí (Thiên Can, Cung Mệnh, Niên Mệnh) là phụ, bổ trợ thêm cho tuổi làm ăn của hai bạn.


Tiêu chí hàng đầu (SỐ 1) là mệnh hai bạn:

  • Canh Thân Nữ mạng mệnh Mộc, còn Canh Thân Nữ mạng mệnh Mộc. Mệnh hai bạn là Bình Hòa , hai bạn kết hợp làm ăn với nhau sẽ đặng trung bình, bổ trợ nhau để vượt qua mọi khó khăn.

Tiêu chí thứ 2 (SỐ 2) là tuổi (địa chi) hai bạn:

  • Canh Thân Nữ mạng tuổi Thân, còn Canh Thân Nữ mạng tuổi Thân. Tuổi (địa chi) hai bạn là Bình Hòa , hai bạn kết hợp làm ăn với nhau sẽ ăn ý với nhau ở mức trung bình.

Còn xét về thiên can hai bạn là Bình Hòa, cung mệnh là niên mệnh , đây là 3 yếu tố bổ trợ thêm cho tuổi làm ăn hai bạn.


Tổng kết tuổi hợp làm ăn hai bạn (Canh Thân Nữ mạng với Canh Thân Nữ mạng)

Canh Thân Nữ mạng kết hợp làm ăn với Canh Thân Nữ mạng sẽ đặng mức trung bình, về cơ bản có sự hòa hợp, công việc làm ăn có tiến triển nhưng không mạnh. Về tính cách hai bạn ở mức bình hòa, có thể bổ trợ cho nhau hướng đến sự phát triển.

Chia sẻ