Xem ngày tốt xấu trong tháng này - Tháng 12 năm 2023

Xem danh sách các ngày tốt xấu trong tháng này để biết ngày tốt việc gì và xấu việc gì, việc gì nên làm và không nên làm chi tiết có tại trang web Lichamduong.com.vn

Xem ngày tốt xấu trong tháng

Các ngày tốt trong tháng này

Các ngày xấu trong tháng này

Danh sách các ngày tốt, ngày hoàng đạo trong tháng này và tháng sau


Các ngày đẹp trong tháng này - Tháng 12 năm 2023

Các ngày đẹp trong tháng sau - Tháng 1 năm 2024
Thứ hai
 • Dương lịch: 1/1/2024
 • Âm lịch: 20/11/2023
 • Ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
 • Dương lịch: 2/1/2024
 • Âm lịch: 21/11/2023
 • Ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
 • Dương lịch: 4/1/2024
 • Âm lịch: 23/11/2023
 • Ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
 • Dương lịch: 7/1/2024
 • Âm lịch: 26/11/2023
 • Ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ ba
 • Dương lịch: 9/1/2024
 • Âm lịch: 28/11/2023
 • Ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
 • Dương lịch: 10/1/2024
 • Âm lịch: 29/11/2023
 • Ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
 • Dương lịch: 11/1/2024
 • Âm lịch: 1/12/2023
 • Ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ sáu
 • Dương lịch: 12/1/2024
 • Âm lịch: 2/12/2023
 • Ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
 • Dương lịch: 15/1/2024
 • Âm lịch: 5/12/2023
 • Ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
 • Dương lịch: 16/1/2024
 • Âm lịch: 6/12/2023
 • Ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
 • Dương lịch: 18/1/2024
 • Âm lịch: 8/12/2023
 • Ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
 • Dương lịch: 21/1/2024
 • Âm lịch: 11/12/2023
 • Ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ ba
 • Dương lịch: 23/1/2024
 • Âm lịch: 13/12/2023
 • Ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
 • Dương lịch: 24/1/2024
 • Âm lịch: 14/12/2023
 • Ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
 • Dương lịch: 27/1/2024
 • Âm lịch: 17/12/2023
 • Ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
 • Dương lịch: 28/1/2024
 • Âm lịch: 18/12/2023
 • Ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
 • Dương lịch: 30/1/2024
 • Âm lịch: 20/12/2023
 • Ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo

.

Tra cứu luận giải chi tiết ngày đẹp trong tháng

Chia sẻ