Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Nguyên Đán 2024 năm Giáp Thìn

Công cụ tính toán khoảng thời gian còn bao nhiêu ngày đến Tết Nguyên Đán được phát triển bởi Lịch Âm Dương nhằm đem lại trải nghiệm thực sự hữu ích cho quý bạn đọc.

Tết Nguyên Đán

Còn bao nhiêu ngày đến Tết Nguyên Đán

Tính khoảng thời gian đến Tết Nguyên ĐánHôm nay, Dương lịch ngày 8/12/2023, Âm lịch ngày 26/10/2023

Ngày tết Nguyên Đán rơi vào Âm lịch ngày 1/1/2024 (Dương lịch ngày 10/2/2024)

Tính theo Lịch Dương từ ngày 8/12/2023 đến ngày 10/2/2024 sẽ đến Tết Nguyên Đán

Tính theo Lịch Âm từ ngày 26/10/2023 đến ngày 1/1/2024 sẽ đến Tết Nguyên Đán

Công cụ tính khoảng thời gian từ ngày đến ngày (Lịch Dương)


Công cụ tính khoảng thời gian

(Tính theo ngày dương lịch)

 Từ ngày   

 Đến ngày 


Kết quả từ ngày 8/12/2023 đến ngày 10/02/2024


Chia sẻ