Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Nguyên Đán 2025 năm Ất Tỵ

Công cụ tính toán khoảng thời gian còn bao nhiêu ngày đến Tết Nguyên Đán được phát triển bởi Lịch Âm Dương nhằm đem lại trải nghiệm thực sự hữu ích cho quý bạn đọc.

Tết Nguyên Đán

Còn bao nhiêu ngày đến Tết Nguyên Đán

Tính khoảng thời gian đến Tết Nguyên ĐánHôm nay, Dương lịch ngày 17/4/2024, Âm lịch ngày 9/3/2024

Ngày tết Nguyên Đán rơi vào Âm lịch ngày 1/1/2025 (Dương lịch ngày 29/1/2025)

Tính theo Lịch Dương từ ngày 17/4/2024 đến ngày 29/1/2025 sẽ đến Tết Nguyên Đán

Tính theo Lịch Âm từ ngày 9/3/2024 đến ngày 1/1/2025 sẽ đến Tết Nguyên Đán

Công cụ tính khoảng thời gian từ ngày đến ngày (Lịch Dương)


Công cụ tính khoảng thời gian

(Tính theo ngày dương lịch)

 Từ ngày   

 Đến ngày 


Kết quả từ ngày 17/04/2024 đến ngày 10/02/2025


Chia sẻ