Lịch âm dương

Lịch âm dương là loại lịch bao gồm cả lịch âm và lịch dương. Một số nước trên thế giới đang sử dụng loại lịch này bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Triều tiên. Lịch âm dương có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.

Lịch âm dương

Sử dụng lịch âm dương để xem ngày tốt xấu xuất hành, khai trương, động thổ, làm nhà, cưới hỏi và các công việc quan trọng khác.

Tra cứu lịch âm dương ngày

Tra cứu lịch âm dương tháng

Đổi lịch âm dương

Chia sẻ