Lịch âm dương ngày 30-thang-5 tháng nam năm 2024

Xem lịch âm dương ngày 30-thang-5 tháng nam năm 2024, xem ngày 30-thang-5/nam/2024 có tốt không, tốt việc gì và xấu việc gì chi tiết có tại trang web lichamduong.com.vn

Lịch âm dương ngày 30-thang-5 tháng nam năm 2024

Xem ngày 30-thang-5 tháng nam năm 2024

Lịch ngày 30-thang-5 tháng nam năm 2024

Dương lịch: Thứ năm, Ngày 30-thang-5/nam/2024 16:14 (GMT+7)

Âm lịch: Ngày 18/11/2023 (năm Quý Mão)

   Tháng nam - Năm 2024  

30-thang-5

Thứ năm

Hôm nay ngày "Nguyên Vũ Hắc Đạo" là ngày xấu. Nhưng việc tốt xấu còn xét trên phương diện hợp tuổi và tốt xấu việc gì.
- Lichamduong.com.vn -
Ngày Tỵ 18

Ngày Hắc Đạo

Năm Quý Mão

Tháng Giáp Tý

Ngày Tân Tỵ

Hiện tại

Giờ Mão

Tiết khí Mang chủng

THÁNG 11

Giờ Hoàng Đạo:

Giờ Sửu (01h - 03h)

Giờ Mão (05h-07h)

Giờ Thìn (07h - 09h)

Giờ Mùi (13h - 15h)

Giờ Dậu (17h - 19h)

Giờ Tuất (19h - 21h)

 

Xem ngày 30-thang-5/nam/2024 là ngày tốt hay xấu


Lịch âm dương tháng nam năm 2024

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

Lịch âm dương năm 2024

Chia sẻ