Lịch âm dương ngày 14-thang-2 tháng nam năm 2024

Xem lịch âm dương ngày 14-thang-2 tháng nam năm 2024, xem ngày 14-thang-2/nam/2024 có tốt không, tốt việc gì và xấu việc gì chi tiết có tại trang web lichamduong.com.vn

Lịch âm dương ngày 14-thang-2 tháng nam năm 2024

Xem ngày 14-thang-2 tháng nam năm 2024

Lịch ngày 14-thang-2 tháng nam năm 2024

Dương lịch: Thứ năm, Ngày 14-thang-2/nam/2024 16:14 (GMT+7)

Âm lịch: Ngày 2/11/2023 (năm Quý Mão)

   Tháng nam - Năm 2024  

14-thang-2

Thứ năm

Hôm nay ngày "Nguyên Vũ Hắc Đạo" là ngày xấu. Nhưng việc tốt xấu còn xét trên phương diện hợp tuổi và tốt xấu việc gì.
- Lichamduong.com.vn -
Ngày Tỵ 2

Ngày Hắc Đạo

Năm Quý Mão

Tháng Giáp Tý

Ngày Tân Tỵ

Hiện tại

Giờ Hợi

Tiết khí Tiểu thử

THÁNG 11

Giờ Hoàng Đạo:

Giờ Sửu (01h - 03h)

Giờ Dần (03h - 05h)

Giờ Tỵ (09h-11h)

Giờ Mùi (13h - 15h)

Giờ Thân (15h - 17h)

Giờ Hợi (21h - 23h)

 

Xem ngày 14-thang-2/nam/2024 là ngày tốt hay xấu


Lịch âm dương tháng nam năm 2024

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

Lịch âm dương năm 2024

Chia sẻ